Fakturist 2 za Windows XP/Vista/7/8/10  
preuzmite besplatnu demo verziju (23 MB)kupite licencu on-linekontaktirajte nas e-mailom
Fakturist 2 za Windows XP/Vista/7/8/10


Česta pitanja

Naše poduzeće vrši servisne usluge na terenu. Tri djelatnika izdaju račune kod korisnika. Nije nam jasno kako provesti fiskalizaciju?
Prema Zakonu pružanje usluga na terenu nije isključeno od obveze fiskalizacije. Stoga se poduzeće smatra obveznikom fiskalizacije i mora izvršiti prilagodbu kao i svi obveznici fiskalizacije za postupak fiskalizacije (interni akt o poslovnicama, prilagodba sadržaja računa i numeriranja, isticanje upozoravajuće naljepnice). Ako se kod pružanja usluge na terenu izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju gotovinom, potrebno je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa na način da se osigura korištenje prijenosnog prilagođenog naplatnog uređaja. Radi dostave računa na ovjeru, obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatke o poslovnim prostorima Poreznoj upravi, a na temelju donesenog internog akata. U ovom slučaju svaki djelatnik (ako obavlja zasebne usluge na terenu) može se smatrati zasebnim pokretnim poslovnim prostorom, bez adrese, koji će imati svoj prijenosni naplatni uređaj. Osim navedenog, potrebno je prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa.

Što se smatra poslovnim prostorom?
Što se za potrebe fiskalizacije smatra poslovnim prostorom u potpunosti je prepušteno obveznicima fiskalizacije, osim što se minimalno poslovnim prostorom mora smatrati svaki fizički odvojeni zatvoreni poslovni prostor (prostori na različitim adresama). Što obveznik fiskalizacije smatra poslovnim prostorom treba biti jasno propisano internim aktom. Primjerice, moguće je u jednoj prostoriji voditi dva odvojena poslovna prostora primjerice za potrebe djelatnosti pružanja usluge knjigovodstva i usluge najma ili opet obveznik fiskalizacije može odrediti da mu je svaka ekipa koja pruža usluge na terenu jedan „poslovni“ prostor. Ako obveznik fiskalizacije posluje u mjestu sjedišta, ali jedan dan organizira savjetovanje u nekom hotelu, hotel će se smatrati poslovnim prostorom na jedan dan. Djelatnost koja se obavlja bez adrese prijavljuje se kao pokretna (dimnjačar i slično). Slijednost računa određuje se internim aktom unutar poslovnog prostora. Tako poslovni prostor može imati jednu slijednost ili se ona može utvrditi po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Interni akt obveznik fiskalizacije zadržava u poslovnom prostoru te predočuje za potrebe poreznog nadzora. Interni akt se ne predaje u Poreznu upravu.

Koja je definicija storno računa? Koja je razlika između storno računa i računa kojim je napravljen povrat (negativne stavke su u oba slučaja)?
Za provođenje fiskalizacije nije bitno razlikovati storno račun od računa kojim je napravljen povrat, bitno je da se moraju poštivati pravila sljednosti, a račun može doći sa negativnim predznakom. Zakonska pravila koja vrijede za izdavanje računa, na odgovarajući način se primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa.

Koristi li storno račun isti brojač kao redovni račun?
Da, storno račun koristi isti brojač kao redovni račun

Smije li račun sadržavati pozitivne i negativne stavke?
Da, račun smije sadržavati pozitivne i negativne stavke.

Što u slučaju gubitka podataka na naplatnom uređaju?
U slučaju gubitka podataka na naplatnom uređaju zatvoriti će se naplatni uređaj i u tekućoj kalendarskoj godini s tog naplatnog uređaja (oznaka naplatnog uređaja) neće se više izdavati računi. Obveznik treba otvoriti novu oznaku naplatnog uređaja s kojeg se izdaju računi u skladu sa Zakonom i postavljenim pravilima.

Podliježu li Web-trgovine zakonu o fiskalizaciji?
Da, Internet WebShop trgovine podliježu Zakonu o fiskalizaciji

Koja oznaka načina plaćanja se koristi kad kupac podmiruje jedan dio računa gotovinom ili karticom, a dio primjerice virmanom?
U takvim slučajevima preporuka je korisititi oznaku "ostalo" prema članku 9. stavak 1. točka 3. prijedloga Zakona.

Osim gotovine i kreditnih/debitnih kartica postoje tvrtke čiji klijenti imaju i svoje kartice koje služe kao sredstvo plaćanja. U tom slučaju klijent na prodajnom mjestu dobije izdatnicu (ne račun ili R1 račun) i NE plaća na prodajnom mjestu, a svaki mjesec se radi obračun i klijentu se šalje R1 koji se plaća putem bankovnog računa. Tretira li se u ovome slučaju izdatnica kao račun ili ne, tj. šalje li se podatak o prodaji pomoću tvrtkine kartice poreznoj upravi ili ne?
Obveza fiskalizacije postoji kod izdavanja računa, pod uvjetom da je plaćanje izvršeno načinima koji se u smislu Zakona smatraju gotovinom. Dokle god nije izdan račun nema niti obveze fiskalizacije (fiskalizacije nema samo kada se vrši prijenos s računa na račun).

Tvrtka ima maloprodajnu jedinicu, ali izdaje i račune za najam poslovnog prostora (računi se knjiže na drugu poslovnu jedinicu i sva naplata ide preko transakcijskog računa). Moraju li se fiskalizirati svi računi tvrtke ili samo u onim poslovnim jedinicama koje barataju gotovinom?
Opisani slučaj znači da obveznik ima dva poslovna prostora. Ako se najam plaća isključivo naplatom na račun i nema poslovanja u gotovini, za taj poslovni prostor tada nema ni obveze fiskalizacije. Za maloprodajno mjesto, kao drugi poslovni prostor, računi mogu imati svoj numerički slijed izdavanja te za njih postoji obveza fiskalizacije. Napominjemo da je obveznik fiskalizacije slobodan u propisivanju što se smatra poslovnim prostorom, bitno je da isto jasno propiše u internom aktu koji predočuje za potrebe poreznog nadzora

U slučaju mobilne prodaje, pri kojoj uređaji nemaju GSM kartice, je li prihvatljivo izdavati račune koji će se u pravilu fiskalizrati krajem dana prijenosom na server tvrtke?
Ne. Porezni obveznik mora omogućiti provedbu fiskalizacije

Može li poslovni subjekt u jednom dijelu poslovanja koristiti aplikaciju (on-line prijava računa) u primjerice maloprodaji, a u drugom dijelu koristiti paragon blokove (uvezana knjiga računa) pa te račune kasnije unijeti u sustav, primjerice pri razvozu proizvoda kamionom (pri čemu se na licu mjesta obračunava iznos ovisno o količini preuzete robe)?
Ne. Obveznici fiskalizacije uvijek provode postupak fiskalizacije izdavanja računa na zakonom propisan način. Izdavanje računa iz knjige ovjerenih računa moguće je samo kod kvara uređaja (izuzev malih obveznika fiskalizacije za koje je izdavanje računa iz ovjerene knjige pravilo).

Primjer: Kupio sam MP3 player za 1250 kn. Sutradan sam ga vratio trgovcu jer nisam zadovoljan i želim uzeti drugi koji jednako košta. Trgovac mi izradi račun:
MP3 player X ..... - 1 kom ..... - 1230 kn
MP3 player Y ..... 1 kom ........ 1230 kn
-----------------------------------------
................................................. 0 kn

Je li to dozvoljeno i hoće li biti podržano fiskalizacijom?

Da, na fiskalizaciju može doći račun s ukupnim iznosom na određni iznos kuna, u iznosu 0,00 kn ili s negativnim predznakom.

Primjer: Kupio sam MP3 player za 1230 kn. Sutradan sam ga vratio trgovcu jer nisam zadovoljan i želim uzeti drugi koji je jeftiniji pa mi trgovac mora vratiti dio gotovine. Trgovac mi izradi račun:
MP3 player X ..... -1 kom ..... 1230 kn
MP3 player Y ..... 1 kom ..... 1000 kn
---------------------------------------
..............................................-230 kn

Je li to dozvoljeno i hoće li biti podržano fiskalizacijom?

Da, na fiskalizaciju može doći račun s ukupnim iznosom na određni iznos kuna, u iznosu 0,00 kn ili s negativnim predznakom.

Ukoliko kupac izmjeni način plaćanja nakon što je dohvaćen JIR npr. nema gotovine već izvadi karticu, da li je potrebno stornirati prethodni račun i izdavati novi?
Potrebno je stornirati prethodni račun i izdati novi s ispravno iskaznim načinom plaćanja.

Što činiti kod promjene načina plaćanja izdanog računa, primjerice u veleprodaji je izdan veleprodajni račun. Nakon nekoliko dana kupac dolazi sa tim računom i plaća ga na licu mjesta u gotovini. Što u tom slučaju? Stornirati veleprodajni račun i kreirati maloprodajni ili nešto drugo?
Prije izdavanja računa je vrlo važno s kupcem utvrditi način plaćanja računa, kako bi se unaprijed izbjegla situacija da se, samo radi promjene oznake načina plaćanja (kao obveznog elementa računa), već izdani i fiskalizirani račun mora stornirati i izdati novi. Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajuće primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da je u tom slučaju potrebno fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa (s negativnim iznosima) te ispravni račun za isporuku dobra ili obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.

Kako postupati kod računa za predujam naplaćenog u gotovini?
U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost za primljeni predujam porezni obveznik mora ispostaviti račun za predujam, za koji se u smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, mora provesti postupak fiskalizacije, ako je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom (novčanice, čekovi, kartice). Nakon što će isporuka biti obavljena porezni obveznik treba, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ispostaviti račun u kojem se zaračunava cjelokupna isporuka dobra odnosno obavljena usluga, a račun za predujam se poništava (stornira). Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajući primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da treba fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) sva 3 dokumenta: račun za predujam, račun za storniranje računa predujma (s negativnim iznosima) te novi račun za isporuku dobra odnosno obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.

Pri izdavanju računa za robu/usluge kod terenske prodaje i naplate u gotovini, hoće li se smatrati ispravnim u smislu Zakona o fiskalizaciji sljedeći postupak: Obveznik napravi račun na prijenosnom uređaju, za taj račun program pribavi JIR po redovnoj proceduri i onda obveznik, budući da nema pisač, prepiše račun u ovjereni blok računa, s tim da prepiše i JIR i zaštitni kod te taj/takav račun preda kupcu.
Porezni obveznik mora omogućiti provedbu fiskalizacije. Pružanje usluga na terenu nije isključeno od obveze fiskalizacije. S obzirom na navedeno ako se kod pružanja usluge na terenu izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koji se smatraju gotovinom, potrebno je provesti postupak fiskalizacije – što znači da treba raspolagati prijenosnim prilagođenim naplatnim uređajem.

Pitanje u vezi računa koje prekucavamo iz paragon bloka u naplatni uređaj:
- Je li u redu da ti računi dobiju vrijeme izdavanja prema trenutku u kojemu ih ukucavamo (a to je poslije radnog vremena trgovine) ili moraju imati oznaku vremena kad je izdan "blok račun"?
- Smiju li se nakon dolaska struje izdavati redovni računi (da bi se poslužili kupci koji su u trgovini) pa tek naknadno unositi račune koji su izdani temeljem "blok računa"?

Kod računa koji se dostavlju naknadno radi kvara uređaja, prilikom naknadnog prekucavanja putem uređaja imat će prvi sljedeći broj koji broji brojač naplatnog uređaja te vrijeme kada se ukucavaju. Nema zapreke da se prvo riješe zatečeni kupci a da se tek naknadno dostave već izdani računi. Bitno je samo da naknadni računi budu dostavljeni u propisanom roku.

Može li poslovni subjekt u jednom dijelu poslovanja koristiti aplikaciju (on-line prijava računa) u primjerice maloprodaji, a u drugom dijelu koristiti paragon blokove (uvezana knjiga računa) pa te račune kasnije unijeti u sustav, primjerice pri razvezu proizvoda kamionom (pri čemu se na licu mjesta obračunava iznos ovisno o količini preuzete robe)?
Ne. Obveznici fiskalizacije uvijek provode postupak fiskalizacije izdavanja računa na zakonom propisan način. Izdavanje računa iz knjige ovjerenih računa moguće je samo kod: paušalista – redovni način rada za rezervu – u slučaju kvara, potrebno naknadno pretipkati izdane račune ako ima potvrda HAKOM – nemogućnost veze, za redovni način rada za vrijeme važenja potvrdeDa li Fakturist podržava fiskalizaciju pratećih dokumenata (ponuda, predračuna i narudžbenica)?
Fakturist ne podržava fiskalizaciju ponuda/predračuna/narudžbenica. Od 1.4.2020. se moraju fiskalizirati prateći dokumenti koji prethode računu, kao npr. ponude, predračuni, narudžbenice i sl, ako je na njima kao način plaćanja navedeno gotovinsko plaćanje (novčanice, kartica), i ako se izdaju u trenutku kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. To se prvenstveno odnosi na predračune/narudžbe u ugostiteljskim objektima.

Imam veliki broj stavki u računu i u svaku stavku moram upisati popust 10%. Mogu li upisati popust 10% u sve stavke odjednom?
Možete. U prozoru "Unos novog računa", na kartici "Stavke računa", nakon što unesete sve stavke dvostruko kliknite na jednu stavku i upišite popust 10%. Potom kliknite desnim gumbom miša na tu stavku i u kontekstualnom izborniku kliknite na "Upiši popust 10% u sve stavke".

Mogu li koristiti bar-kod čitač i pos-printer?
Možete. U programskim postavkama (Postavke --> Programske postavke) kliknite na "..." pored polja "PC kasa/POS-pisač" i selektirajte printer/driver vašeg pos-pisača, zatim označite opcije: "Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem", "Ispiši račun odmah nakon unosa računa" i "Ispis računa bez preview-a". Kliknite na "Prihvati".
Unesite proizvode u šifrarnik (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge). Za svaki proizvod morate unijeti bar-kod. Nakon što kliknete na "Unos novog proizvoda" samo prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu proizvoda i bar-kod će se automatski unijeti u polje "Bar-kod". Kad unesete sve podatke o proizvodu kliknite na "Prihvati".
Prilikom rada na kasi neka Vam je stalno otvoren prozor "Izlazni računi".
Prilikom izdavanja računa, dovoljno je koristiti samo tipkovnicu i bar-kod čitač:
- pritisnite tipku "Insert" ili "-" na tipkovnici (otvorit će se prozor "Unos novog mp računa")
- prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu artikla (artikl će se automatski upisati u stavku)
(ako želite upisati u stavku npr. 10 kom, pritisnite zvjezdicu na tipkovnici (na NumberPadu pored znaka minus), upišite 10 i pritisnite ENTER)
- prijeđite čitačem po sljedećem artiklu itd. sve dok ne unesete sve artikle
- za izmjenu načina plaćanja pritisnite - (minus na NumberPadu)
- ako vam kupac daje veći iznos od iznosa računa, možete pritisnuti tipku + na tipkovnici, upisati iznos koji daje kupac i pritisnuti ENTER za prikaz iznosa koji trebate uzvratiti kupcu, te ponovno ENTER za izlaz iz kalkulatora
- na kraju pritisnite CTRL+ENTER ("Prihvati") i račun će se odmah fiskalizirati i ispisati
(pritisnuti CTRL+ENTER znači: pritisnuti tipku "Ctrl", držati ju pritisnutu i zatim pritisnuti "ENTER", i onda pustiti obje tipke)
Kada dođe novi kupac pritisnite "Insert" ili "-" za unos novog mp računa i dalje sve isto kako je gore navedeno.

Može li se program koristiti i kao maloprodajna kasa?
Program se može koristiti i kao maloprodajna kasa, samo je potrebno podesiti par postavki (u glavnom meniju pod Postavke --> Programske postavke...): Odaberite printer/driver za PC-kasu/POS-pisač.
Ako koristite bar-kod čitač, molimo vas da pročitate odgovor na prethodno pitanje.
Ako koristite samo tipkovnicu, tada možete raditi na sljedeći način:
Neka vam je stalno otvoren prozor "Izlazni računi".
Pritisnite tipku "Insert" ili "-" na tipkovnici (otvara se prozor "unos novog mp računa").
Tipkama "strelica gore/dolje" pronađite željeni artikli u donjoj tablici.
Kad nađete artikl, pritisnite ENTER i artikl će se automatski upisati u stavku računa (gornja tablica).
Ako je više komada tog artikla, pritisnite ENTER onoliko puta koliko je komada (ili pritisnite zvjezdicu, upišite količinu i pritisnite ENTER).
Kad je puno artikala u bazi, kako bi se ubrzalo traženje željenog artikla u listi, samo pritisnite prvih par slova naziva artikla, npr. pritisnite LA ako tražite Laptop i u tablici raspoloživih artikala će se automatski prikazati samo artikli čiji naziv započinje sa LA.
Za izmjenu načina plaćanja pritisnite - (minus na NumberPadu).
Pritisnite tipku "+", upišite iznos koji daje mušterija, pritisnite ENTER (na ekranu će se ispisati iznos koji je potrebno uzvratiti), pa ENTER, ENTER, i račun će se automatski fiskalizirati i ispisati na kasi.
Kad dođe sljedeća mušterija: tipka "Insert" ili "-" i dalje kako je već gore opisano...
Naravno, možete se koristiti i mišem, no u trgovini na kasi je jednostavnije i brže koristiti samo tipkovnicu i bar-kod čitač.

Može li se koristiti bilo koji bar-kod čitač ili ima neki preferirani?
Nema nijedan preferirani, možete koristiti bilo koji čitač. Ako čitač radi u Windowsima, radit će i u Fakturistu.

Da li program ima u sebi komandu da nakon što se račun ispiše na POS printeru da pošalje komandu ladici za novac da se otvori?
Program ne šalje komandu za otvaranje ladice, pošto svaki printer ima drukčiju sekvencu (kontrolne kodove) za otvaranje ladice.
Neki printeri imaju opcije za automatsko otvaranje ladice i rezanje papira nakon završetka printanja.
Treba pogledati printerov driver (control panel, printers, desnim gumbom miša na printer, pa properties, i tu bi trebale biti opcije). Ako nema toga, onda možda ima polje za unos kontrolnih kodova, pa treba pogledati u uputstva od printera koji su kontrolni kodovi za otvaranje ladice (open drawer).
Ako se koristi generic driver, onda treba desnim gumbom miša na "Generic / Text only" printer, pa na Properties, pa Printer Commands, i tu ima mogućnost unosa kontrolnih kodova (Begin print job i End print job). Najbolje je staviti kodove za rezanje papira pod End, a za otvaranje ladice pod Begin. Inače, kodove treba upisati u hexadecimalnom formatu. Npr. ako je sekvenca za otvaranje ladice: 27,112 onda treba upisati <1B><70>.
Neki POS-printeri koji su spojeni serijski ili USB-om na PC, koriste poseban file (.exe, .bat ili .sys) za otvaranje ladice. Taj file se obično dobije zajedno sa driverima. Treba pogledati u uputstva.

Postoji li samo "brzi" modul rada na POS kasi (samo za zaposlenike)?
Rad na POS kasi je vrlo brz i jednostavan, ako ćete koristiti bar-kod čitač. U programskim postavkama (Postavke --> Programske postavke) čekirajte opcije "Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem", "Ispiši maloprod.račun odmah nakon unosa računa: na POS" i "Ispis računa bez previewa".
I sada, evo kako to izgleda u praksi:
Zaposlenik upali komp i pokrene program (možete u windowsima podesiti da se program automatski starta). Pritisne Ctrl+I (otvori se prozor "Izlazni računi") i zaposlenik je spreman za rad. Kad dođe kupac, zaposlenik pritisne tipku "Insert" ili "-" (na number padu) i otvori se prozor "Unos novog mp računa" (u prozoru će se automatski popuniti podaci na kartici "Zaglavlje računa" i automatski će se otvoriti kartica "Stavke računa" i kursor će se automatski postaviti u polje "Bar-kod"). Zaposlenik potegne sa čitačem po bar-kodovima svih proizvoda/usluga koje kupac kupuje, ako je potrebno tipkom "-" (minus) promijeni način plaćanja, kaže iznos koji kupac treba platiti, pritisne "+" (otvori se "kalkulator"), upiše iznos koji daje kupac, pritisne ENTER (na kalkulatoru će se ispisati iznos koji je potrebno vratiti kupcu), pritisne ENTER za izlaz iz kalkulatora, i onda još jednom ENTER za prihvaćanje računa (račun će se automatski fiskalizirati i ispisati na POS-u). Dođe sljedeći kupac. Procedura je ista. Evo ukratko: Zaposlenik pritisne "Insert" ili "-", potegne po bar-kodovima, kaže iznos računa, pritisne "+", upiše iznos koji daje kupac, ENTER, ENTER, ENTER. I to je sve. Nije uopće potrebno koristiti miš, što znatno ubrzava i olakšava proces unosa. U slučaju da kupac daje točan iznos, tada nije potrebno otvarati kalkulator. U tom slučaju procedura je sljedeća: pritisne "Insert", potegne po bar-kodovima, kaže iznos, i pritisne Ctrl+ENTER (prihvat i ispis).
U slučaju da ne koristite bar-kod čitač tada u prog.postavkama maknite kvačicu ispred "Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem". U tom slučaju procedura brzog unosa računa je sljedeća: Insert, strelicama gore-dolje izabrati proizvod/uslugu u tablici, ENTER za unos izabranog proizvoda/usluge u stavku, "+", kaži iznos računa, upiši iznos koji daje kupac, uzvrati kupcu, ENTER, ENTER, ENTER. Ako kupac daje točan iznos, procedura je: Insert, strelicama gore-dolje izabrati proizvod/uslugu, ENTER za unos u stavku, Ctrl+ENTER (prihvat i ispis).
Naravno, ako je zaposleniku lakše, može koristiti miš.
Uglavnom, procedura je jednostavna i brza, bez obzira na koji način se unose računi.
Zaposlenik ne mora ništa drugo znati raditi u programu, osim unosa računa. Ako nešto pogriješi, tada mora stornirati račun klikom na "Storniranje" i napraviti novi račun.

Postoji li mogućnost odabira serijskog broja bar-kod čitačem?
Postoji. U prog.postavkama treba biti čekirana upotreba bar-kod čitača. Kad otvorite prozor za unos računa ili predračuna samo prijeđite čitačem po serijskom broju (ili ručno upišite ser.broj u polje "bar-kod") i ako ga program ima u bazi, proizvod sa tim ser.brojem će se automatski upisati u stavku. Dakle, u polje "bar-kod" ispod tablice raspoloživih proizvoda može se upisati ili bar-kod ili ser.broj. Nakon upisa bar-koda ili ser.broja, program najprije traži po bazi bar-kod, i ako ga ne nađe, onda traži serijski broj.

Da li se u upisani naziv obrta/firme u formi za kupnju licence ispisuje na računu u maloprodaji na POS printeru, te na veleprodajnom računu na A4 printeru?
Da, upisani naziv se ispisuje na mp i vp računima (na vrhu računa, u prvom retku, zadebljano).

Da li program ima mogućnost rada u mreži?
Program može raditi u mreži. Npr. ako umrežite 2 računala, instalirajte Fakturista samo na jednom (glavnom) računalu (preporuka je da to bude ono računalo koje češće i više koristi program, radi veće brzine pristupa). Drugo računalo pristupa programu na glavnom računalu preko mreže. Dakle, ako instalirate program na računalo br.1, računalo br.2 će pristupati programu na računalu br.1, i na taj način će oba računala istovremeno koristiti istu bazu podataka koja je smještena na računalu br 1. Na računalu br.2 kreirajte shortcut (prečac) prema programu na računalu br.1.
Uputa za izradu shortcuta:
Na računalu br.2 kliknite na windows explorer i pronađite file "fakturist.exe" koji se nalazi u direktoriju X:\Program Files\Fakturist 2, gdje je X mrežni drive, i kliknite desnim gumbom miša na "fakturist.exe" i onda na Send to --> Desktop (create shortcut). Zatvorite windows explorer. Kliknite na kreirani shortcut desnim gumbom miša, pa na Properties (u polju "Start in" mora pisati: "X:\Program Files\Fakturist 2").

Da li može program raditi mrežno, recimo na 2 ili 3 računala istovremeno, a da koriste istu bazu podataka, recimo 2 PC kase u trgovini + jedno računalo u kancelariji?
Program može raditi mrežno, na način da se instalira na središnjem računalu, a ostala računala pristupaju programu na središnjem računalu preko mreže, koristeći na taj način istu bazu podataka.

Imam umrežena 2 računala. Na 1.računalu je instaliran program. Kako da na 2.računalu napravim shortcut prema programu na glavnom računalu?
Kliknite desnim gumbom miša na desktop (bilo gdje na površini ekrana) i onda kliknite na New --> Shortcut; na ekranu će se pojaviti nova ikona (shortcut); kliknite na nju desnim gumbom miša i onda na Properties; u polje "Target" upisite path (putanju) do programa na 1.računalu u dvostrukim navodnicima: "X:\Program Files\Fakturist 2\fakturist.exe" ; umjesto X upišite odgovarajuće slovo (mrežni drive); u polje "Start in" upišite: "X:\Program Files\Fakturist 2". Na kraju kliknite OK.

Koliko računala može raditi u mreži sa Fakturistom?
Nema ograničenja u broju računala, bitno je samo da Fakturist bude instaliran na glavnom računalu (serveru), a ostala računala pristupaju Fakturistu na glavnom računalu preko mreže (na taj način sva računala koriste istu bazu podataka).

Trgovina mi se nalazi dislocirana (u drugom gradu). Da li je moguće sa programom vršiti razmjene podataka ured - trgovina?
S programom je moguće vršiti razmjenu podataka. Samo trebate kopirati bazu podataka sa jednog računala na drugo (datoteku baza.tps koja se nalazi u direktoriju programa). Datoteku možete slati e-mailom. Samo morate paziti da nakon ažuriranja baze podataka na jednom računalu, ne zaboravite kopirati bazu na drugo računalo, kako bi baze podataka uvijek bile up-to-date. Također, nemojte ažurirati bazu istovremeno na oba računala, nego naizmjenično. Npr, kad završi radni dan u trgovini, kopirajte bazu sa računala u trgovini na računalo u uredu. Nakon što završite sa radom u uredu, prije početka radnog vremena u trgovini, kopirajte bazu sa računala u uredu na računalo u trgovini itd.

Imam printer Star 2320 koji koristi traku za pisanje širine 76 mm. Prilikom ispisa računa sa desne strane odsiječe 5-6 mm računa. Da li se ovo može riješiti?
Pokušajte u Windowsima instalirati generic driver, a zatim u programskim postavkama pod "PC-kasa / POS-pisač (driver)" selektirati "Generic / Text only", i onda selektirajte font "Lucida Console" i veličinu "10", "9" ili "8". (Upute za instaliranje generic drivera: Kliknite u Windowsima na Start -> Settings -> Control Panel -> Printers. Kliknite na Add printer, te u listi ponuđenih printera odaberite "Generic". Nakon instalacije Generic printera kliknite na njegovu ikonu desnim gumbom miša i zatim kliknite na Properties. Na kartici Details odaberite port na koji je priključena PC-kasa)

Da li probna verzija ima neka ograničenja?
U probnoj verziji u bazu podataka može se unijeti ograničen broj proizvoda, predračuna, računa, kupaca itd. i onemogućeno je učitavanje logoa.

Kako da unesem serijske brojeve proizvoda u stavke računa?
Kako bi mogli unositi serijske brojeve proizvoda u stavke računa, serijski brojevi pojedinog proizvoda moraju biti uneseni u bazu podataka (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge; selektirajte željeni proizvod, kliknite na "Pregled/izmjena podataka o proizvodu", te na kartici "Serijski brojevi" unesite serijske brojeve).
Prilikom unosa računa, na kartici "Stavke računa", kada unosite proizvod u stavku, bez obzira na koji način (unosom bar-koda, unosom šifre, dvostrukim klikom, drag&drop-om, pritiskom na enter, ili klikom na desni gumb miša), ukoliko taj proizvod ima ser.broj(eve) u bazi podataka, otvorit će se mali prozor sa listom ser.brojeva tog proizvoda, gdje morate odabrati ser.broj i kliknuti na "Prihvati" ili dvostruko kliknuti na odabrani ser.broj ili strelicama gore-dolje odabrati ser.broj i pritisnuti ENTER.
Također, možete upisati ser.broj proizvoda u polje "bar-kod" i proizvod sa tim ser.brojem će se automatski upisati u stavku (polje "bar-kod" se ne prikazuje ako u prog.postavkama nije označena opcija "omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem").
Prilikom ispisa računa ser.brojevi se automatski ispisuju u stavkama.

Kako mogu vidjeti kome je prodan određeni ser.broj?
Kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, selektirajte željeni proizvod, kliknite na "Pregled/izmjena podataka o proizvodu". Na kartici "Serijski brojevi" pronađIte ser.broj, selektirajte ga i ispod liste možete vidjeti kome je prodan i koji je broj računa.

Imam preko 7.000 artikala, postoji li neki drugi način da se proizvodi unesu osim ručnog upisa?
Postoji mogućnost importa artikala u program (iz excel tablice). Više o tome pročitajte u uputstvima (opcija Import proizvoda).

Obzirom da sam veleprodaja, određene račune mi plaćaju sa odgodom. Kako se označava da je račun plaćen?
1.način: U prozoru "Izlazni računi" odaberite željeni izlazni račun, a zatim u donjem lijevom kutu prozora upišite datum i uplaćeni iznos, i kliknite na gumb "Uplati". Ako je račun plaćen u potpunosti, automatski će biti označen kao plaćen.

2.način: U prozoru "Izlazni računi" odaberite željeni izlazni račun i kliknite na "Izmjena računa". Otvorit će se prozor "Izmjena računa" koji ima dvije kartice ("Zaglavlje računa" i "Stavke računa"). Na kartici "Zaglavlje računa" nalazi se kvačica (checkbox) "Plaćeno sve?" i polja "Naplaćeni iznos" i "Datum uplate". Ukoliko je račun plaćen u potpunosti kliknite na kvadratić "Plaćeno sve?" da se pojavi kvačica. Polja "Naplaćeni iznos" i "Datum uplate" će se automatski popuniti. Ako nije plaćeno sve, onda upišite u ta polja koliko je dosad uplaćeno i datum zadnje uplate. Na kraju kliknite na "Prihvati".

Mogu li se izlazni računi pregledavati po osnovi plaćeni - neplaćeni?
Mogu. U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Pretraživanje" i onda u polje "Plaćeno?" upišite "da" ili "ne" i onda kliknite na "Prihvati". Nakon toga u listi će biti prikazani samo plaćeni, odnosno samo neplaćeni računi.
Također, primjetite da u prozoru "Izlazni računi", račune možete sortirati po datumu, kupcu, plaćenom iznosu itd. Sortiranje se vrši klikom na zaglavlje stupca. Npr. ako kliknete na zaglavlje stupca "Plaćeno?" računi će se poredati tako da se prvo ispišu plaćeni računi, a potom neplaćeni. Ako kliknete na zaglavlje stupca "Iznos uplate" računi će se sortirati po uplaćenom iznosu (od manjeg prema većem), pa će prvi biti ispisani neplaćeni računi jer je njihov iznos uplate = 0.

Ja radim sa rezervnim djelovima za brodove, na pakiranjima nemam barkod, a same proizvode raspoznajem po njihovim šiframa npr GLM51230, tako da jednog proizvoda pod nazivom "manžetna" mogu imati čak 45, ali svaki ima drugu šifru. Kako unositi proizvode u bazu tako da ih mogu pretraživati obzirom da su šifre alfanumeričke i prema njima prepoznajem proizvode, ali na računu radi kupaca treba stajati naziv proizvoda?
1.način: Prilikom unosa manžetni u bazu podataka u polje "Naziv" upišite šifru manžetne npr. GLM51230, a u polje "Oznaka proizvoda" upišite "Manžetna". Na taj način unesite sve manžetne, svaku sa svojom šifrom. U programskim postavkama (u glavnom meniju kliknite na Postavke --> Programske postavke) stavite kvačicu ispred "Pri ispisu računa/predračuna pored naziva proizvoda ispisuj oznaku proizvoda". Na taj način ćete, prilikom izrade računa, manžetne moći pretraživati po šifri, jer su kao naziv proizvoda unesene šifre, a na računu će se ispisivati šifra i naziv proizvoda npr. "GLM51230 Manžetna".
2.način: Prilikom unosa novog proizvoda u polje "bar-kod" unesite šifru manžetne, a u polje naziv proizvoda: "Manžetna". U prog.postavkama stavite kvačicu ispred "Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem". Sada ćete u prozoru za unos novog računa imati polje "bar-kod" (ispod liste raspoloživih proizvoda) gdje ćete jednostavno upisati npr. GLM51230 i pritisnuti ENTER, i u stavku će se automatski upisati proizvod sa tim kodom (dakle, ne morate koristiti barkod čitač, nego jednostavno upišete ručno željeni kod). U ovom slučaju prilikom ispisa računa ispisivat će se samo naziv proizvoda.

Zašto u programu nemam hrvatska slova?
U Windowsima idite na Control Panel --> Clock, Language, and Region --> Region --> Administrative. Pod "Current language for non-Unicode programs" kliknite na "Change system locale", i odaberite Croatian. Nakon što odaberete "Croatian", restartajte Windowse.

Da li kod izrade predračuna mogu promjeniti cijenu usluge, a da ne unosim novu uslugu?
Možete. U prozoru za unos predračuna, na kartici "Stavke predračuna" dvostruko kliknite na željenu stavku, upišite željenu cijenu, i pritisite ENTER.

Da li se pod šifru unose isključivo brojevi?
Da, pod šifra idu isključivo brojevi, a pod oznaka, i pod bar-kod, mogu ići slova i brojke i svi ostali znakovi.

Da li je moguće vršiti promjenu nabavne cijene prilikom upisa postojećih artikala prilikom unošenja novog računa?
Kada unesete artikl u stavku ul.računa, dvostruko kliknite mišem na stavku (na nab.cijenu) i onda unesite željenu cijenu. I tako za svaki uneseni artikl koji ima drugačiju nab.cijenu od dosadašnje. Nakon što kliknete na "Prihvati", automatski će se proizvodima u šifrarniku, umjesto dosadašnjih nab.cijena upisati nove nab.cijene, tako da ne morate odlaziti u Šifrarnici --> Proizvodi i unositi nove nab.cijene.

Mogu li unijeti serijske brojeve proizvoda?
Serijske brojeve za pojedini proizvod možete unositi u prozoru za unos/izmjenu proizvoda, na kartici "Serijski brojevi".
Prilikom unosa proizvoda u stavku računa, automatski se otvori listbox sa serijskim brojevima tog proizvoda, gdje je potrebno odabrati serijski broj. Prilikom ispisa računa, ispisat će se i ser.broj(evi) u stavkama računa.

Kod unosa ulaznih računa nije vidljiva usluga. Znači rade proizvodi, ulazni i zavisni troškovi su OK, a ne radi usluga?
U šifrarnik usluga (Šifrarnici --> Usluge) moraju biti unesene samo Vaše usluge koje pružate kupcima. Stoga je logično da te usluge nije moguće unositi u ulazne račune, već samo u izlazne račune, ponude i radne naloge. Dobavljačeve usluge unesite u šifrarnik ulaznih troškova ili u šifrarnik zavisnih troškova, pa ćete ih moći unositi u ulazne račune.

Kako mogu vidjeti račune pojednog kupca?
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Pretraživanje" i upišite šifru kupca, i onda će biti izlistani samo računi tog kupca.

Kako ispisati cijene proizvoda sa ulaznog računa?
U tablici ulaznih računa kliknite na željeni ul.račun desnim gumbom miša i onda kliknite na "Ispis etiketa za trgovinu" ili u gl.meniju kliknite na Izvještaji --> Ispis etiketa za trgovinu --> Za proizvode sa ul.računa, i onda odaberite broj ul.računa.

U prozoru "Ispis etiketa" nalazi se kvačica "Količinski ispis etiketa". Što to znači?
Ako se stavi kvačica onda ispisuje onoliko etiketa kolika je količina artikla, a ako nema kvačice onda ispisuje samo jednu etiketu po artiklu.

U prozoru za unos ul.računa, uvijek stavim kvačicu na "Izmjena marži, prodajne cijene ostaju iste" i bez obzira na to kada mi je ulazna cijena različita od prethodne on automatski mijenja i prodajnu cijenu. Zašto?
Zato što ste u prozoru "Unos novog ul.računa" na listi proizvoda dobavljača kliknuli na "Pregled/izmjena podataka", promijenili VPC dobavljača, i onda stavili proizvod u stavku.
Nemojte kliknuti na "Pregled/izmjena podataka", nego stavite proizvod u stavku i onda u stavki dvostruko kliknite na VPC i upišite novu cijenu. Nakon klika na "Prihvati", program će automatski upisati u bazu nove iznose nab.cijena i marži, a prod.cijene će ostati iste (ako je odabrana opcija "Izmjena marži, prodajne cijene ostaju iste").

Interesira me da li preko programa postoji mogućnost izrade dokumentacije za vođenje evidencije za izdanu robu na komisiju?
Program nema mogućnost evidencije komisije i izrade dokumentacije za evidenciju izdane robe na komisiju.

Da li je moguće voditi popis dugotrajne imovine?
Nije moguće.

Da li program ima mogućnost obračuna i ispisa PDV obrasca?
Nema. Iznose koji su potrebni za ispunjavanje PDV obrasca možete vidjeti u knjizi ulaznih/izlaznih računa.

Što kad se na fakturi od dobavljača nalaze proizvodi koji idu u prodaju i proizvodi za potrebe poslovanja firme?
Morate paziti da u šifrarniku proizvodi/usluge budu adekvatno razvrstani: Na kartici "Proizvodi" moraju biti samo proizvodi (dobavljačevi ili vaši vlastiti) koje ćete prodavati. Na kartici "Usluge" moraju biti samo vaše usluge koje ćete pružati kupcima. Na kartici "Ulazni troškovi" moraju biti samo proizvodi/usluge od dobavljača koje ćete kupovati za potrebe poslovanja. Na kartici "Zavisni troškovi" moraju biti samo zavisni troškovi (npr. dostava). Nakon unosa ulaznog računa program automatski kreira primku-kalkulaciju. Program unosi u skladište i u primku-kalkulaciju samo proizvode sa ul.računa koji su u šifrarniku uneseni pod "Proizvodi".
Stoga, proizvode koji su za potrebe poslovanja unesite u šifrarnik kao ulazne troškove.
Kad se na ulaznom računu nalazi ulazni trošak koji se ne priznaje kao trošak, na vama je da upišete u polja "Pretporez - može se odbiti", odnosno "Pretporez - ne može se odbiti" odgovarajuće iznose. Po defaultu, program automatski u polje "Pretporez - može se odbiti" upisuje ukupan iznos poreza na ulaznom računu, a u polje "Pretporez - ne može se odbiti" upisuje nulu. Te iznose kasnije možete ručno promijeniti.
U slučaju da neki proizvod kojeg kupujete od dobavljača može biti i "proizvod" i "ulazni trošak", tada u šifrarniku unesite taj proizvod i pod "Proizvod" i pod "Ul.trošak".

U probnoj verziji nisam mogao importirati artikle da bi u potpunosti isprobao program?
Pročitajte poglavlje "Import proizvoda/usluga" u kojem je objašnjeno na primjeru kako treba izgledati datoteka sa artiklima, kako bi import bio uspješan. Ukoliko ne uspijete importirati artikle u program, pošaljite nam Vašu listu artikala u xls formatu, pa ćemo Vam je urediti i poslati, kako biste je mogli uspješno importirati, te u potpunosti isprobati program. Inače, u probnoj verziji se može unijeti u bazu podataka max. 10 proizvoda/usluga.

Kako mogu iz više otpremnica napraviti jedan račun?
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Unos novog VP računa". U padajućoj listi "Učitavanje otpremnice br." klikajte na željene otpremnice sve dok ne učitate sve željene otpremnice. Učitane otpremnice se ispisuju ispod padajuće liste.

Može li se isključiti ispis naziva tvrtke na vrhu računa? Naime, htio bih račune ispisivati na memorandum.
Može. Pošaljite zahtjev putem emaila.

Da li se može napisati predračun i račun bez da ima artikala na lageru?
Može se napisati predračun i račun bez da ima artikala na lageru. U programskim postavkama treba označiti opciju "Dozvoli unos u stavku računa/predračuna/otpremnice proizvoda kojeg trenutno nema dovoljno".

Željeli bismo pri ispisivanju računa (otpremnica i sl.) riječ "KUPAC" zamijeniti rječju "PARTNER".
U programskim postavkama nalazi se opcija za upis željene riječi umjesto riječi "Kupac".

Kako unijeti inventuru u KP?
Ažurirajte cijene i stanja svih proizvoda u šifrarniku proizvoda/usluga.
Kliknite na Izvještaji --> Stanje MP skladišta, i pogledajte kolika je ukupna MPC skladišta (na zadnjoj stranici izvještaja, zadnji redak, zadnji stupac). Taj iznos upišite u knjigu popisa: kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa, zatim kliknite na gumb "Unos" i upišite u stupac Opis "Inventura", a u stupac Zaduženje ukupnu MPC skladišta.

Želio bih da osnovna valuta programa bude KM (konvertibilna marka), a ne kn. U padajućoj listi valuta stoji samo oznaka za kune. Da li je moguće promjeniti valutu na KM?
U prozoru Šifrarnici --> Valute kliknite na "Unos". U polje "Naziv valute" upišite "Konvertibilna marka", u polje "Oznaka" upišite "KM", a u polje "Tečaj" upišite "1,00000".
Nakon toga, kliknite na Postavke --> Programske postavke i u padajućoj listi izaberite konvertibilnu marku.
Inače, u toj padajućoj listi se nalaze samo valute koje imaju tečaj = 1,00000, jer samo valute sa tečajem 1,00000 mogu biti temeljne.

Mogu li pretraživati proizvode po njihovom serijskom broju?
Pretraživanje proizvoda po njihovom serijskom broju možete napraviti tako da u prozoru "Proizvodi/usluge" selektirate proizvod i kliknete na "Pregled/izmjena" i onda na kartici "Serijski brojevi" imate popis svih serijskih brojeva tog proizvoda. Kad selektirate serijski broj, ako je taj serijski broj prodan, ispod tablice se ispiše šifra/naziv kupca i broj računa/otpremnice. Pored tablice ser.brojeva je gumb "Pretraživanje". Klikom na njega otvori se prozor gdje možete upisati ser.broj koji tražite. Ako postoji taj ser.broj u bazi, u tablici ser.brojeva će se prikazati samo taj ser.broj, i ako je taj serijski broj prodan, ispod tablice će se ispisati šifra/naziv kupca, broj računa i br.otpremnice. Znajući broj računa možete u prozoru "Izlazni računi" selektirati taj račun i doznati ostale podatke (datum, podaci o kupcu itd.).

Kod veleprodajnog računa treba nam pisati R2 umjesto R1. Kako to ispraviti?
Trebate u programskim postavkama pod "Porezna obveza" odabrati "obveznik poreza na dohodak, u sustavu PDV-a".

Nikako nemožemo napraviti servisnu primku.
Servisnu primku nije moguće napraviti. Jedino je moguće evidentirati datume i opise servisiranja pojedinog prodanog proizvoda. Dakle, opcija Servisi služi onim korisnicima koji prodaju proizvode koji zahtijevaju servisiranje, da imaju evidenciju usluga servisiranja, odnosno evidenciju svih prošlih i budućih datuma servisiranja i obavljenih poslova.
U prozoru za unos/izmjenu proizvoda na kartici "Ostali podaci" nalazi se polje "Proizvod zahtijeva prvi servis ... dana nakon isporuke". Ako upišete neki broj u to polje, tada će se nakon što prodate taj proizvod, u prozoru "Servisi" u gornjoj tablici pojaviti taj proizvod i pripadajući podaci (broj računa, kupac itd). Kad selektirate proizvod u gornjoj tablici u donjoj tablici se ispisuju svi datumi i opisi servisiranja tog proizvoda i te podatke možete proizvoljno ažurirati klikom na unos/izmjema/brisanje.

Pošto bi prodavali PC konfiguracije kao proizvod koji bi sadržavao podproizvode, zanima nas da li je moguće slijedeće: recimo da je ime konfiguraciji Home, da li je moguće dati proizvodu ime Home, a da se ispod njega navedu sve komponente od koje je dotična konfiguracija sastavljena?
Nije moguće raditi sastavnice (kreirati novi proizvod sastavljen od postojećih proizvoda u bazi).

Da li je moguće raditi ponude sa stavkama kojih trenutačno nema na skladištu?
Moguće je. Trebate u "Programskim postavkama" čekirati opciju "Dozvoli unos u stavku proizvoda kojeg trebutno nema dovoljno na skladištu".

Da li se može u pretraživanju ulaznih i izlaznih računa pretraživati po oznaci proizvoda?
Nije moguće, no to pretraživanje možete izvesti na drugi način. Ako želite pronaći ulazne/izlazne račune koji sadrže proizvod sa traženom oznakom, učinite sljedeće:
U prozoru "Proizvodi/usluge" kliknite na Pretraživanje, u polje "Oznaka" upišite oznaku, i kliknite na Prihvati. Selektirajte proizvod, kliknite na "Kartica artikla" i ispisat će vam se brojevi ulaznih i izlaznih računa koji imaju taj proizvod. I sad kad znate brojeve tih računa, lako ćete ih pronaći u prozoru "Ulazni računi" ili "Izlazni računi".
˙

Prilikom ispisa etiketa za trgovinu, ne ispisuje se broj kalkulacije i knjige popisa bez obzira na kvačicu.
Ako unesete proizvod ručno u bazu ili importom, tada se ne kreira kalkulacija, pa se zato ne ispisuje br.kalkulacije na etiketama. Prilikom ispisa etiketa program ispisuje br. MP kalkulacije, pa ako ste prilikom unosa ul.računa označili zaprimanje proizvoda u VP skladište, tada je program automatski kreirao VP kalkulaciju, a ne MP kalkulaciju, pa se prilikom ispisa etiketa neće ispisati broj kalkulacije. Kad zaprimite u VP skladište onda program radi VP kalkulaciju, a ne MP kalkulaciju, i ne zapisuje ništa u KP, jer u KP se zapisuje samo zaduživanje/razduživanje u MP skladište. Znači, trebate prilikom unosa ul.računa zaprimiti proizvode u MP skladište.

Da li postoji kakav support u slučaju da aplikacija blokira i i slično?
U slučaju bilo kakvog problema imate e-mail i telefonski support. Vašu bazu podataka (datoteke baza.tps i fakturist.lic) možete poslati e-mailom, i mi ćemo odmah izvršiti skeniranje baze, te ako postoji neka greška reparirati bazu i poslati vam je e-mailom.

Zapisnik o promjeni cijena ispisuje samo maloprodajne cijene, a nama bi trebao ispis promjene nabavnih cijena i veleprodajnih cijena.
Zapisnik o promjeni cijena je dokument maloprodaje. Prema zakonskim propisima, zapisnik o promjeni cijena mora sadržavati samo promjene cijena u maloprodaji. U veleprodaji nema obveze vođenja zapisnika o promjeni cijena.

U "Pregled prometa robe i usluga", može li se dobiti pregled prometa usluga odvojeno od robe?
Može. Klinkite na Dokumenti --> Pregled prometa po proizvodima, i zatim stavite kvačicu ispred "Proizvodi" ili ispred "Usluge". Npr. ako želite samo promet usluga, stavite kvačicu ispred Usluge, i maknite kvačicu ispred Proizvodi, i kliknite na Prihvati.

Da li je moguće da cjenik po kategorijama (sa VPC i MPC) prikazuje i trenutno stanje na skladištu?
Nije moguće.

U Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, ne mogu ispisati pojedinačne etikete. tj. kada kliknem desnom tipkom miša, onda lijevom na "Ispis etiketa", ništa ne ispisuje.
Ako želite ispisati etiketu za artikl čije je stanje = 0, onda maknite kvačicu sa "količinski ispis etiketa".

Da li je moguće stanje na skladištu naknadno promijeniti?
Nije moguće naknadno mijenjati stanje na skladištu. Moguće je mijenjati samo trenutno stanje na skladištu.

Na koji način je moguće napraviti backup baze podataka?
U glavnom izborniku programa kliknite na Postavke --> Backup baze podataka... i zatim odaberite odredišni direktorij (npr. D:\backup). Nakon klika na Prihvati cijela baza podataka kopirat će se u odredišni drive/direktorij.


Prilkom backupa javlja mi grešku: Path not found, nakon čega se program zablokira.
Ako pokušate snimiti na CD ili DVD javit će vam grešku Access denied ili Path not found.
Pomoću opcije "Backup baze podataka..." možete napraviti backup na hard-disk, disketu, USB stick i sl, ali ne možete na CD/DVD. Na CD/DVD se može snimati samo pomoću programa za "prženje", kao što je Nero.
Stoga, ako želite napraviti backup na CD ili DVD, pomoću programa za prženje kopirajte na CD/DVD datoteku baza.tps koja se nalazi u direktoriju C:\Program Files\Fakturist 2.

Backup podataka sam pokušao snimiti na Usb stick i tada mi je program javio grešku Access denied.
Da li vam je možda usb stick password protected ili ima uključenu zaštitu od snimanja?
Ako nema, onda napravite backup na sljedeći način:
Umetnite usb stick, otvorite Windows Explorer (Start --> Accessories --> Windows Explorer). Na lijevom panelu uđite u My Computer --> C: --> Program Files --> Fakturist i selektirajte datoteku "baza.tps". Pritisnite Ctrl+C. Zatim na lijevom panelu uđite u My Computer --> Removable disk, te u željeni direktorij na usb sticku, i zatim pritisnite Ctrl+V.

Kad radim UR označim da marže ostaju iste, npr. u UR su 3 artikla, svaki ima maržu 50%, 4. artikal je zavisni trošak, u kalkulaciji stupac marža% se smanji, a iznos marže ostaje isti. Zapisnik o promjeni cijena mi ne zapisuje promjene cijena.
To tako mora biti. Npr. u bazi imate proizvod X (nabavna cijena = 100 kn, marža = 50%, iznos marže = 50 kn, vpc=150 kn), I sad, ako unesete UR (s naznakom da marže ostaju iste) sa 2 stavke (proizvod X sa nabavnom cijenom 100 kn i zavisni trošak 50 kn), u kalkulaciji će nabavna cijena biti 150 kn, marža% 33,33%, iznos marže 50 kn, vpc 200 kn. Dakle, iznos marže je ostao isti (50 kn), a postotak marže se smanjio jer se nabavna cijena povećala (zbog zavisnog troška).
NC * (marza% / 100) = iznos_marže
NC + iznos_marže = VPC
Što se tiče zapisnika, on se ne izrađuje ako je prije unosa ulaznog računa stanje proizvoda bilo 0.

Meni zapisnik ne registrira promjene cijena, danas sam imao ulaz nekog artikla kojeg već imam 2 kom. na skladištu, dodao sam jos 4 kom. istog, cijena je porasla iz 85kn na 90 kn, a to nije prikazano u zapisniku.
Zapisnik registrira promjene cijena na MP skladištu, ne na VP skladištu.

Prilikom unosa logotipa poduzeća, program stavlja logo preko cijele strane (kod ispisa).
Ako vam je logo prevelik prilikom ispisa, smanjite ga (resize) pomoću nekog programa za obradu slika (Paint Shop Pro, Photoshop i sl.) i onda ga učitajte u program. Ako nemate nijedan program za obradu slika ili ne znate kako se to radi, pošaljite nam Vaš logo (u jpg, gif ili bmp formatu), pa ćemo vam ga smanjiti i poslati.

Ne bi li kod platnog prometa trebao pisati datum plaćanja, a ne datum knjiženja?
Nakon unosa iznosa uplate u prozoru za unos/izmjenu računa, program zapisuje u tablicu platnog prometa trenutni datum, a ne datum knjiženja računa, budući da je uobičajeno da korisnik napravi unos u program isti dan kada je izvršena uplata u banci. Ukoliko Vam ne odgovara datum koji program automatski upiše u tablicu platnog prometa, lako ga možete izmijeniti (u tablici "Žiro-račun" ili u tablici "Blagajna" selektirajte željeni redak, dvostruko kliknite na datum i upišite željeni datum).

Može li se kako maknuti naziv tvrtke kod ispisa računa, jer bih htio pisati na svoj memorandum?
Može. Pošaljite zahtjev putem emaila.

Kod izdavanja računa, ne bi li MP i VP računi trebali biti razdvojeni, i biti svaki sa svojim redosljedom broja računa?
Nije zakonski propisano vp i mp računi moraju imati svaki svoj slijed. Detaljnije o tome pogledajte u uputama za obveznike fiskalizacije.
Inače, kad želite da se u prozoru "Izlazni računi" prikažu samo mp računi, kliknite na "Pretraživanje", u polje "Šifra kupca" upišite 0, klikajte na gumbić pored tog polja dok se ne pojavi znak "=" i onda kliknite na "Prihvati".
Kad želite da se u prozoru "Izlazni računi" prikažu samo vp računi, kliknite na "Pretraživanje", u polje "Šifra kupca" upišite 1, klikajte na gumbić pored tog polja dok se ne pojavi znak ">=" i onda kliknite na"Prihvati".
Ako želite u izvještaju "Promet po izlaznim računima" ispis samo mp računa, tada u prozoru "Promet po izlaznim računima" stavite kvačicu ispred "Maloprodajni računi" i maknite kvačicu ispred "Veleprodajni računi". Ako želite ispis samo vp računa, tada maknite kvačicu ispred "Maloprodajni računi" i stavite kvačicu ispred "Veleprodajni računi".

Kod stablastog prikaza po kategorijama, može li se prikaz sortirati po šifri?
U stablastom prikazu se ne može sortirati po šifri, ali možete u tabličnom prikazu kliknuti na zaglavlje stupca "Kategorija", pa će proizvodi biti sortirani po kategorijama i po šiframa.

Bilo bi dobro da kod ispisa URA da na ispisu budu samo računu koji su u sustavu PDV-a, 25% i 10%. A ne kao sada kad se ispisuju računi koji nisu u sustavu PDV-a, pa dolazi do zabune.
Morate maknuti kvačicu ispred "Ide u obračun" na onim ulaznim računima koje ne želite da se ispisuju u knjizi URA (checkbox "Ide u obračun" se nalazi u prozoru za unos/izmjenu ul.računa).
I naravno, ne zaboravite u prozoru koji se otvori kad kliknete na Dokumenti --> Knjiga ulaznih računa, označiti opciju "Isključi iz knjige ulazne račune koji ne idu u obračun".

Da li program ima mogućnost reversa kod kupca, tj. da li je moguće da kupac uzme robu a ona se vodi kao posuđena?
Program nema mogućnost reversa.

Kako se printa KP od datuma do datuma?
Kliknite na Knjiga popisa --> Ispis knjige popisa, i upišite datume u polja od... do...

Kad unosim proizvode, prvo ih unesem u "proizvodi i usluge", sa količinom kojom raspolažemo, itd. onda idem u ulazne račune, pa stavim zavisne troškove i naravno moram unjeti i količine koje vežu uz taj račun, i onda mi se u proizvodima i uslugama to sve podupla, pa moram sve mijenjati.
Nakon unosa ul.računa program automatski poveća količine odgovarajućih proizvoda u šifrarniku, jer se podrazumijeva da ul.računom dodajete proizvode u skladište.
Npr. u mp skladištu trenutno imate 10 kom. proizvoda x. Kupite od dobavljača 5 kom. proizvoda x, unesete ul.račun (zaprimanje u mp skladište), i program će nakon unosa ul.računa automatski dodati 5 kom. proizvoda x u mp skl, pa će stanje proizvoda x u mp skl. biti 15 kom.
Dakle, kad unosite novi proizvod u šifrarnik, trebate upisati stanje koje prethodi unosu ul.računa, a ne stanje koje će biti nakon unosa ul.računa.
Primjer: kupili ste od dobavljača 10 kom. proizvoda y kojeg dosad niste imali u prodaji.
Dakle, proizvod y nemate u šifrarniku. Unesite proizvod y u šifrarnik (pod stanje upišite 0).
Unesite ul.račun sa proizvodom y. Nakon unosa računa stanje proizvoda y će biti 10.

Kako napraviti MP račun na temelju predračuna? Ako idem na tu opciju, program mi automatski radi VP račun.
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Unos novog MP računa" i onda u padajućoj listi "Učitavanje predračuna" odaberite predračun.


Kako od MP računa, ako mi netko to traži od fizičkih osoba, mogu napraviti R2 sa imenom, npr. za povrat poreza?

Ukoliko prodavaonica ima samo maloprodaju, ali ponekad treba izdati vp račun (R-račun) jer to traži kupac, zakonski je dozvoljeno izdati vp račun iz maloprodaje, ali se u tom slučaju prilikom prodaje roba razdužuje iz maloprodaje i zadužuje u fiktivno vp skladište, i odmah razdužuje sa tog "vp skladišta" i prodaje se kupcu koji dobiva vp račun koji smije biti ispisan na POS kasi kao i običan mp račun (u slučaju ispisa vp računa na pos-u, vp račun izgleda isto kao i mp račun samo što je na vp računu navedeno još i ime, adresa i OIB kupca, i oznaka računa R1/R2). Izdavanje vp računa iz maloprodaje mora biti popraćeno odgovarajućim dokumentima: međuskladišnica, vp primka-kalkulacija i otpremnica (otpremnica ne treba ako je na računu potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja).
Program omogućuje izdavanje vp računa iz maloprodaje i radi sve potrebne dokumente automatski. Sve što treba napraviti je kliknuti na "unos novog vp računa", upisati sve potrebne podatke i stavke, kliknuti na "Prihvati" i program će automatski napraviti sve što je potrebno. Želite li ispis vp računa na POS, samo kliknite na "Ispis računa (POS)" i na računu će se ispisati sve što je potrebno (OIB kupca, ime, adresa, oznaka računa). Na takvom računu treba biti potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja.

Da li licenca glasi na tvrtku, te da li možemo instalirati program na dva mjesta ili idu licence po računalima?
Licenca glasi na tvrtku. Licence idu po instalaciji. Znači, ako umrežite računala na opisani način, tada je dovoljna 1 licenca, a ako program instalirate na 2 računala, tada su potrebne 2 licence.

Postoji li mogućnost konsignacije u programu?
Mogućnost konsignacije ne postoji u programu Fakturist.

Kako napraviti otpremu na konsignaciju?
Program nema mogućnosti vezane za konsignacijsko poslovanje, tako da nije moguće napraviti otpremu na konsignaciju.

Treba mi izvještaj u kojemu mogu vidjeti odnos nabavne i veleprodajne cijene po izlaznim računima. Znači, razliku u cijeni.
Program nema takav izvještaj.

Što ako kupac vrati dio robe za koju je zadužen po nekom računu?
Treba napraviti račun sa negativnim količinama.

Kako se otvori nova godina?
Kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa --> Unos. U polje "Datum" upišite 1.1.2018, u polje "Opis" upišite "Inventura - početno stanje" i u polje "Zaduženje" upišite iznos inventure (ukupnu mp vrijednost robe u mp skladištu na kraju prošle godine).

U knjizi popisa ne pojavljuju se veleprodajni računi.
U knjigu popisa se bilježe samo promjene nastale u MP skladištu (ulaz, izlaz, promjena cijene itd.). Kada radite VP račun, program najprije gleda stanje proizvoda na VP skladištu. Ako proizvoda ima dovoljno na VP skladištu, uzima ga sa VP skladišta, kreira otpremnicu, i ne upisuje ništa u KP. Ako proizvoda nema dovoljno na VP skladištu, tada program uzima proizvode sa MP skladišta i automatski izrađuje potrebne dokumente (međuskladišnicu, vp primku-kalkulaciju, otpremnicu) i u upisuje u KP izlaz iz zaduženja.
Ako radite MP račun, a nema dovoljno proizvoda u MP skladištu, program će automatski prebaciti potreban broj proizvoda iz VP skladišta u MP skladiše i izraditi međusladišnicu i mp primku-kalkulaciju, te upisati u KP zaduženje (mp primka-kalkulacija) i razduženje (mp račun).

Import podataka, jedinica mjere mi je uvijek 100 iako sam postavio da bude 1.
Da bi se podaci ispravno importirali, decimalni separator kod cijena, količina itd. mora biti zarez, a ne točka! Npr. u stupac "Standardna količina" upišite 1,00 a ne 1.00.

Ima li program opciju za pisanje izdatnica?
Ne.

Kakva je procedura u programu pri zaključenju godine?
Trebate napraviti dokument "Inventurna lista". Kliknite na Izvještaji --> Skladište --> Inventurna lista, i ispišite dokument. Provjerite kakvo je stvarno stanje u prodavaonici, i ako se ne slaže stvarno stanje nekog artikla sa knjigovodstvenim stanjem u dokumentu, upišite u stupac "stvarno stanje" njegovo stvarno stanje, a u stupac "razlika" razliku stanja. Ako je bilo inventurnih razlika potrebno je sastaviti zapisnik o inventurnim razlikama, gdje treba navesti sve artikle čije stvarno stanje nije jednako knjigovodstvenom. Knjigovođi predajte Inventurnu listu i Zapisnik o inventurnim razlikama.
Nakon toga, u programu ažurirajte stanja onih proizvoda koji su imali razliku (u prozoru "Proizvodi/usluge" dvostruko kliknite na željeni proizvod i pod "Stanje u MP skladištu" upišite stvarno stanje i kliknite na "Prihvati"). Nakon što ažurirate stanja svih proizvoda, kliknite na Izvještaji --> Stanje na MP skladištu --> Prihvati. Nakon što se ispiše izvještaj, zapišite si sveukupni iznos zadnjeg stupca. To je ukupna MP vrijednost MP skladišta. Taj iznos treba upisati u KP: Kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa --> Unos. U polje "Datum" upišite 1.1.2013, u polje "Opis" upišite "Inventura - početno stanje" i u polje "Zaduženje" upišite taj iznos (ukupnu mp vrijednost mp skladišta).

Da li je moguće u programu prebaciti MP račun u R1 veleprodajni?
Nije moguće mp račun pretvoriti u vp račun. Stornirajte mp račun i zatim napravite vp račun.

VP račun iz maloprodaje.
Ako je račun izdan poznatom kupcu, tj. ako račun ima naveden kupčev oib, ime i adresu, takav račun se automatski smatra VP računom, bez obzira da li je kupac obrt, firma ili fizička osoba, i bez obzira da li je račun izdan iz maloprodaje ili veleprodaje, i bez obzira na način plaćanja.
Ukoliko prodavaonica vrši maloprodaju, ali ponekad treba izdati vp račun (R-račun) jer to traži kupac, zakonski je dozvoljeno izdati vp račun iz maloprodaje, ali se u tom slučaju prilikom prodaje roba razdužuje iz maloprodaje i zadužuje u fiktivno vp skladište, i odmah razdužuje sa tog "vp skladišta" i prodaje kupcu koji dobiva vp račun. Ako prodavač nema mogućnost ispisa vp računa u A4 formatu, dozvoljeno je ispisati vp račun na POS kasi kao i običan mp račun (u slučaju ispisa vp računa na pos-u, vp račun izgleda isto kao i mp račun samo što vp račun ima navedeno još i ime, adresu i oib kupca, i oznaku računa R1/R2). Izdavanje vp računa iz maloprodaje mora biti popraćeno odgovarajućim dokumentima: međuskladišnica, vp primka-kalkulacija i otpremnica (otpremnica ne treba ako je na računu potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja).
Program omogućuje izdavanje vp računa iz maloprodaje i radi sve potrebne dokumente automatski. Sve što treba napraviti je kliknuti na "unos novog vp računa", upisati sve potrebne podatke i stavke, kliknuti na "Prihvati" i program će automatski napraviti sve što je potrebno.

Kako da snimim kalkulaciju u Pdf formatu?
U prozoru "Primke-kalkulacije" kliknite na željenu primku-kalkulaciju desnim gumbom miša i zatim kliknite na "Snimi u PDF formatu".

Ako imam uslugu sa dogovorenom cijenom koja nije vezana uz broj sati, npr. dogovor je cijena od 1.234 kn, kako je upisati u stavku računa, a da ne bude vezana uz sate?
U tom slučaju jednostavno u prozoru za unos računa, unesite stavku, dvostruko kliknite na unesenu stavku, na VPC i upišite dogovorenu cijenu, a pod jm izbrišite "sat" i ostavite prazno.

Da li Fakturist ima mogućnost izrade normativa?
Nema.

Imam fast food restaurant i treba mi mogućnost izrade normativa. Da li bi mi Fakturist odgovarao?
Fakturist nema mogućnost izrade normativa, tako da vam ne bi odgovarao.

Kada promijenim cijene na skladištu ne prikazuju se zapisnici o promjeni cijena.
Po zakonu, zapisnici o promjeni cijena se moraju raditi samo u maloprodaji (u mp skladištu), pa program automatski kreira zapisnike samo kad se mijenjaju cijene proizvoda čije je stanje u mp skladištu veće od 0.

Isprobavao sam program i sad ne mogu više ući u njega jer mi se otvara prozor sa zahtjevom da unesem lozinku.
Program na ulazu traži lozinku samo ako ste u programu unijeli jednog ili više operatera u bazu podataka (Šifrarnici --> Operateri). Ukoliko u bazi nema nijednog operatera, program ne traži lozinku na ulazu. Ako ste zaboravili koju lozinku ste unijeli u bazu, deinstalirajte program i ponovno ga instalirajte.

Pripremam excel tablicu za import proizvoda u program. Bar-kodovi koje sam unio u excel tablicu ne prikazuju se ispravno. Prikazuju se u formatu 12345E+10.
U Excel tablici selektirajte cijeli stupac "Bar-kod" klikom na slovo iznad stupca "Bar-kod". Zatim u glavnom meniju kliknite na Format --> Cells i onda pod Category selektirajte Number, a pod Decimal places upišite 0, i na kraju OK.

Ako dođe do pada sustava, te se moraju svi programi ponovo inastalirati kako onda ide sa cijenom licence?
Kupnjom 1 licence ovlašteni ste instalirati, registrirati i koristiti program na 1 računalu. Naravno, ukoliko dođe do pada sustava, dopušteno Vam je ponovno instaliranje i registriranje programa na isto ili drugo računalo, bez ikakvih dodatnih plaćanja.

Kako unositi povratnu naknadu na mp račune?
Program ne podržava povratnu naknadu.

O programu
Download
Cjenik
Uputstva
Česta pitanja
Reference
Komentari
Narudžba
Distributeri
Kontakt


Izdavač:
INFOVISION
Svetice 50
10000 Zagreb
Tel: 097 6052 482
E-mail: info@infovision.hr
Fakturist (c) 2019, All rights reserved